KÖVETKEZŐ KONZULTÁCIÓ június 9-10.

Szombathely, 2017. június 9-10.

Érkezés péntek 17.30-tól a Martineumba. (A menetrend a Konzultációk menüpont szerint.)

Teológiai és lelkiségi képzés:

BOKOR ZOLTÁN (morálteológia időszerű kérdései) – péntek 19.30 és 21.00 óra között. Helyszín: Martineum.

DR. KÜRNYEK RÓBERT (“liturgikus szempontok a katekézisben”) szombat 8.30 és 10.00 óra között. Helyszín: GYHF.

DR. NÉMETH NORBERT (a dogmatikus teológia időszerű kérdéseiszombat 10.30-11.15 óra között. Helyszín: GYHF

HÉJJA LUJZA OP nővér „imaösvény” szombat 11.35 és 13.30 óra között. Helyszín: GYHF

 

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogram képzése (2017. május 12-13.)

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogramja a 2017. május 15-ei hétvégén. Az egyházmegye mentor-jelöltjeit ezúttal Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola pedagógia-kateketika tanszékének tanára várta, aki kétnapos élménypedagógia-foglalkozást tartott a résztvevőknek.

A mentor-jelöltek elsajátították, hogy mit jelent az élménypedagógia, milyen módszereket alkalmaz, illetve betekintést nyerhettek abba, hogyan lehet az élménypedagógia eszközeivel közvetíteni azt az üzenetet, amit egy klasszikus hittankönyv betűkkel és mondatokkal tesz meg.

Az élménypedagógiát elsősorban nem tantermi keretekre és nem tanórákra találták ki, hanem arra, hogy saját élményen, saját tapasztalaton, saját szókinccsel a gyerekek megfogalmazzák, amit tanultak, valamint elmondhassák szabadon érzéseiket, gondolataikat az adott témában. Ez a didaktikai módszer egy egészen más szemléletet, más tanári jelenlétet követel a pedagógus részéről, mint a füzethez, tankönyvhöz, tolltartóhoz kötött tanóra esetében. Az élménypedagógia segítségével új tananyagot is el lehet sajátítani, ugyanakkor alkalmas eddigi ismeretek összefoglalására, megerősítésére is.

A mentor-jelöltek a hétvége zárásakor egyet értettek abban, hogy egy kis bátorsággal, kreativitásukkal, saját habitusuk, stílusuk szerint jól működhet ez a módszer az általuk tanított csoportokban. Természetesen nemcsak hittanórán, hanem más tantárgyak tanítása esetén is.

A programot a RENOVABIS támogatja.

A tavaszi félév következő konzultációját 2017. június 9-én és 10-én tartják majd.

Pezenhófer Brigitta, mentorjelölt

Kép: Sipos Edit és Gaspari Gábor

KÖVETKEZŐ KONZULTÁCIÓ május 12-13.

Szombathely, 2017. május 12-13.

Érkezés péntek 17.30-tól a Martineumba. (A menetrend a Konzultációk menüpont szerint.)

Előadó:  SIPOS Edit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pedagógia-Kateketika tanszékének tanára

Amit kérünk a konzultációra:

– kényelmes ruha (amiben nem okoz gondot játszani, esetleg leguggolni, letérdelni, mozogni)

– Biblia

(SZAKMAI PROGRAM — Teljes nézetért, katt a képre!)

ELINDULT A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE MENTORPROGRAMJA — 2017. április 21-22.

Motiválni, megtartani, lelkesíteni a katekéta és hitoktatói szolgálatban” – ezzel a gondolattal, mely egyben a képzés mottója is, indította Dr. Németh Norbert atya a bevezető előadását a Szombathelyi Egyházmegye Mentorprogramján.

2017. április 21-én, pénteken az Egyházmegyéből harmincan gyűltünk össze, s életünk forrásával és csúcspontjával, az Eukarisztia ünneplésével elkezdtük a hároméves mentorképző program első képzési hétvégéjét. A szentmisét, majd a vacsorát követően meghallgattuk a képzési igazgató, Dr. Németh Norbert atya előadását a mentorképző program céljáról, menetéről. A Mentorprogram célja a kiválasztott katekéták és hittanárok mentorrá képzése. A mentorok alapvető feladata a felsőoktatásból kikerülő friss katekéták és hittanárok kísérése, a hivatásukban való elindulás, és a kezdeti nehézségek megoldásának támogatása. A mentorok óralátogatása, valamint a velük történő szakmai kommunikáció által „védettebb” körülmények között valósulhat meg a pályakezdés. A lelkipásztor buzdító beszéde után az estet, valamint a szombati napot egymás megismerésére szenteltük Kardos József és Kovács Andrea közösségépítő játékaival.

Csodálatos volt megtapasztalnunk, hogy – bár kis félelemmel, sok-sok kérdéssel – mindannyian a képzésre és egymásra nyitottan érkeztünk. A Szombathelyi Egyházmegye különböző pontjairól érkeztünk, de néhányan a Győri Egyházmegyéből jelentek meg. A társaság színes: vannak közöttünk fiatalok és „régebb óta fiatalok”; papok, szerzetesek, családapák-családanyák, s olyanok is, akik még nem köteleződtek el. A csapatépítő programok jó lehetőséget teremtettek az ismerkedésre. A hétvége alatt sok mindent megtudtunk egymás életéről, munkájáról, ambícióiról. Játszottunk, beszélgettünk, együtt gondolkoztunk, sokat nevettünk – egymásra hangolódtunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a képzés során nemcsak szakmai többlettel, hanem egy szép közösséggel is gazdagodunk.

Ahogy az Egyházmegye elkötelezett a mi szakmai fejlődésünk és képzésünk iránt, úgy mi is elkötelezettek vagyunk az Egyházmegye és Isten felé: a Főmentorunk (ahogy Dr. Németh Norbert atya nevezte Jézust) kegyelmében bízva, időnket és energiánkat nem sajnálva egyéni odaadásunkkal, szolgálatunkkal a Mentorprogram sikeréért és önmagunk, valamint a leendő mentoráltjaink szakmai fejlődéséért munkálkodunk lángoló szívvel (vö. Lk. 24,32).

A programot a RENOVABIS támogatja.

 Mesterházy Dorina Virág

hittanár, mentorjelölt

 

 

 

Elindult a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogramja

A Szombathelyi Egyházmegye elkötelezett a hitoktatók, katekéták lelki, szakmai és módszertani továbbképzésében és fejlődésében. Ezért szorgalmazza az egyházmegyei mentorprogramot, a mentorok képzését és a mentori szolgálat elindítását a Szombathelyi Egyházmegyében. Jelen célok megvalósítása érdekében RENOVABIS pályázati és saját források bevonásával, valamint a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának szakmai irányítása és partnersége, továbbá a Szeged-Csanádi Egyházmegye útmutatása mellett indítja útjára a Szombathelyi Egyházmegye Mentorprogramját.

A mentorképzést a Szombathelyi Egyházmegye indítja a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában (GYHF) a Renovabis támogatásával 2017 áprilisától 2019 decemberéig (6 félév, félévente 3 képzési alkalom; az első 3 félévben szervezett továbbképzésekkel Szombathelyen, a 4. félévtől pedig szupervíziós találkozásokkal és kíséréssel több pontján is az egyházmegyének).

A Szombathelyi Egyházmegye a GYHF Szombathelyi Képzési Központjának szakmai irányításával indítja el teológiai, lelkiségi és módszertani-tantárgypedagógiai továbbképzését olyan hitoktatók, hittanárok részére, akik hosszú évek óta igényesen és felkészülten, ugyanakkor állandó szakmai megújulásra és továbbfejlődésre nyitottan szolgálnak az egyházmegyénkben. Erre a mentor-képzésre Önt is kiválasztottuk, és ezúton szeretnénk meghívni a hat féléves képzésünkre, amely megbecsülés szeretne lenni eddigi szép munkájáért, és további inspiráció a jövőre nézve.

A képzés ingyenes a képzésben résztvevőknek. Olyan személyeket hívtunk meg a mentorképzésre, akik lefedik a Szombathelyi Egyházmegyét területileg és valamiképpen érintve vannak az egyházi iskoláinkban is (hárman érkeznek a Győri Egyházmegyéből). A Szombathelyi Egyházmegye a közeljövőben szándékozik bevezetni a hitoktatók/katekéták kredit rendszerű értékelését és előmeneteli rendszerét (hasonlóan a pedagógus-életpályamodellhez) és ez a 6 féléves ingyenes mentor-képzés már kreditálható/elszámolható lesz a hitoktatói előmeneteli rendszerben.

A résztvevők indexet kaptak, ami alapján a tanév végén kiállítjuk a tanúsítványokat. A 2. és a 4. és a 6. félévben írniuk kell egy 5 oldalas önreflexiós dolgozatot, ami elég jó képet adhat Önöknek és nekünk is a képzés során bennük végbement változásokról.

A 2. évben, negyedik félévtől (2018) a képzések mellett beindultak a szupervíziók is a képzettek számára. A szupervíziót a képzettek által mentorált kezdő hitoktatókkal, vagy kellő gyakorlattal nem rendelkező katekétákkal folytatott közös munka kapcsán fogjuk tartani. A mentorálásról naplót készítenek a képzésben résztvevők, amit minden hó végén el kell juttatniuk a képzés-felelőshöz. A naplókat csak ő olvassa.

A mentorálási alkalmakért órakedvezményt vagy díjazást kapnak a mentorok. A tanév tervezésekor fel kell állítani, hogy órakedvezményben (2 óra/hét) vagy 2 plusz óra díjazásban részesül a mentor. (Díjazás esetén a vezetett mentorálási napló alapján teljesítési igazolás kiállítása után számfejti a gazdasági iroda.)

Órakedvezmény esetén 1 hitoktató 2 óra kedvezményt kap legalább 2 fő mentorált esetén. Ehhez szükséges, hogy havonta megbeszélést és konzultálást végezzen a mentoráltakkal minimum egyszer és legalább egyszer pedig óralátogatást végez ugyanez a kiképzett mentor – erről jelenléti ívet és naplót vezet.

Az első év elején mindenkivel megállapodást kötünk (tartalmazta a képzés feltételeit, hiányzási lehetőséget, követelményeket).

A 2017-es tavaszi képzés alkalmai:

  1. alkalom:  2017. április 21. péntek 18.00 órától – április 22. szombat 14.30 óráig
  2. alkalom: 2017. május 12. péntek 18.00 órától – május 13. szombat 14.30 óráig
  3. alkalom: 2017. június 09. péntek 18.00 órától – június 10. szombat 14.30 óráig

A Martineumban (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.) lesz a szállás és az étkezés és a pénteki program.  A szombati programok pedig a Hittanárképző Főiskola nagytermében (9700 Szombathely, Szily János u. 3.).

Isten áldását kérve megkezdett nagy munkánkra, üdvözlettel:

Szombathely, 2017. március 3.

 

Császár István  

egyházmegyei kormányzó

Németh Norbert

GYHF szakigazgató, a mentorképzés képzési igazgatója