Minden Isten erőterében történik ! — harmadik őszi konzultáció

A mentorképzés második félévének utolsó alkalmára november 17-én, pénteken, és november 18-án, szombaton került sor a Martineumban. Az élménypedagógiai képzés és a mérés-értékelés tudományában való elmerülés után ezen a hétvégén a mentoridentitással és az eredményes kíséréshez szükséges kommunikációval foglalkoztunk.

A péntek este közös szentmisével kezdődött, amely segített megérkezni a mögöttünk lévő hét után és figyelmünket Istenre és az ő szolgálatára irányítani. Pete Polgár Máté atya hangsúlyozta, a szolgálatban nem a nagy győzelmek és embertársaink elismerései számítanak, hanem minden kicsi erőfeszítés, apró munka, amelyért talán senki nem hálás itt a földön, de „a mennyben tapsolnak érte.” A szentmisét követően Kató Csaba és felesége Kató-Bellavics Ágota, budapesti katekéták vezetésével folytatódott a program. A péntek esti blokkban, mintegy tükörként magunk elé állítottuk az elég jó mentor képét, megállapítva milyen tulajdonságokkal, képességekkel, hozzáállással rendelkezik az a mentor, amilyenné válni szeretnénk a munkánk folyamán. Majd elgondolkodtunk azon, hogy most személyesen hol tartunk ebben a fejlődési folyamatban és célt is kitűztünk magunk elé, amely talán egy első lépése lehetne az egyéni növekedésünknek. Az estét közös imádság majd kötetlen együttlét zárta, amelyben lehetőség volt a személyes találkozásokra, beszélgetésekre.

A második napon már elsősorban a kommunikációé volt a főszerep. Ahhoz, hogy jól tudjunk kommunikálni mentorként, nagyon fontos volt tisztázni milyen feladatok tartoznak ehhez a szerephez, és melyek azok, amelyeket bár jószándékkal átvehetnénk a ránk bízottaktól, azzal nem szolgálnánk, hanem gátolnánk előrelépésüket. Miután ez körvonalazódott, elkezdtünk foglalkozni a kommunikációs feladatokkal, stratégiákkal. A Johari-ablak megismerésétől eljutottunk a nap végére Eric Berne az emberi játszmákkal kapcsolatos kutatásáig. Az interaktív feladatok során sokan újra gondoltunk korábbi helyzeteket, amelyekben rosszul kommunikáltunk, vagy nem értettük, hogy a másik mit miért tesz. Hamar világossá vált, hogy az elhangzottakat nemcsak mentorként, katekétaként hanem magánemberként is érdemes megfontolni.

Számomra a legnagyobb tanulság ez alkalommal a címadó gondolat: „Minden Isten erőterében történik.” Nem kell görcsölni, elengedhetjük a szorongást, amely a munkánkkal járó felelősségből fakad, hiszen bármilyen méltatlan eszköznek érezzük is magunkat az adott pillanatban, minden, amit teszünk, Isten erőterében zajlik és ez nagy megnyugvással tölthet el. Bár mindig van min alakítani, mindig kell fejlődni, de talán míg mi nehezen élünk meg egy küzdelmes helyzetet és elkeseredünk, azalatt odafönt szurkolnak és tapsolnak a mennyben.

(Marx Nóra, mentorjelölt)

3. konzultáció programja — november 17-18.

3. alkalom: 2017. november 17. péntek 18.00 órától – november 18. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota katekéták, felnőttképzési szakemberek előadása a mentorságról.

Helyszín: Martineum Nagy terem

SZOMBAT:

8.00 – 13.30 Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota katekéták, felnőttképzési szakemberek előadása a mentorságról.

Helyszín: Martineum Nagy terem

13.30 Ebéd a Martineumban

Mérésről és értékelésről szólt a második konzultáció a mentorképzésen

2017. október 13-14.-én Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ mérés és értékelés vezetője valamint Virágné Geiszler Éva a Brenner János Nevelési Központ tanára tartotta a konzultációt. A hétvégén olyan téma került szóba, mely sem az egyetemi sem a főiskolai pedagógus képzésben nem kap jelentőségének megfelelő nagy hangsúlyt, pedig e nélkül lehetetlen a diákokat szakszerűen értékelni, helyesen osztályozni, fejleszteni.

Sok-sok gyakorlati feladat segítette az előadásokon elhangzottak megértését, alkalmazását. Egyénileg és csoportban is kellett feladatokat megoldani a mentorjelölteknek. Sikerült a résztvevők figyelmét ráirányítani a pedagógiai kultúra ezen részterületének fontosságára, valamint arra, hogy e téren ma még jelentős hiányosság van mind a pedagógusképzésben, mind a pedagógiai gyakorlatban.

A képzés időtartama talán túl rövidnek is bizonyult, így kevés idő jutott a kérdezésre, szakmai vitára. Jó volna e témát tovább folytatni.

(Virágné Geiszler Éva)

 

2. konzultáció programja — október 13-14.

2. alkalom: 2017. október 13. péntek 18.00 órától – október 14. szombat 14.30 óráig: Dr. Tóth László mérési és értékelési vezető (ELTE) és Virágné Geiszler Éva (Brenner János Nevelési Központ)

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ munkatársának előadása. Mérés-értékelés témakörben. Martineum Nagy terem

SZOMBAT:

8.00 – 13.30 Mérés-értékelés témakör folytatása.  Tóth László és Virágné Geiszler Éva előadók.

Helyszín: a BRENNER ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A rajz teremben. A régi épületszárnyban. (A porta mellett egyenesen a hosszú folyosón az Igazgatóság felé. Ott fel az első emeletre és balra a rajz terem.)

13.30 Ebéd a Brenner iskolában, a helyszínen

Folytatódott a Mentorprogram a Szombathelyi Egyházmegyében

Második félévébe lépett a RENOVABIS támogatásával megvalósuló, a Szombathelyi Egyházmegye és a Győri Hittudományi Főiskola közös Mentorprogramja. 2017 őszén is rendszeres konzultációkra gyűlnek össze a programban résztvevő hitoktatók. Külön öröm, hogy a programba a Győri Egyházmegye három hitoktatója is bekapcsolódott.

A 2017 őszi konzultációk sorát szeptember 15-én és 16-án tartották a Martineumban és az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

A pénteki szentmisén dr. Németh Norbert atya a program oktatási igazgatója homíliájában kiemelte:

Minden mentor-hétvége egy kicsinyített misszió, az Úr kísérlete arra, hogy meghódítson minket, kicseréljen, szervizeljen minket! Jézusnak szívügye a sorsunk, katedrát varázsol a játékból, a kertből, a beszélgetésekből, az énekből és a meséből. A legnagyobb istenérv a Végtelennek a bennünk rejlő kielégíthetetlen vágya, ami a szomjúsághoz hasonlít, amelyre ezt mondják, egyértelmű bizonyítéka a víz létének. Isten stílusa a jászol és a kereszt. Isten az egyszerűség és az önfeláldozás révén jött a világba, és tért vissza a világból az Atyjához, és bennünket is ugyanerre hív.

A hétvége programjában a tavasszal megkezdett élménypedagógiai gyakorlatok folytatódtak és új elemként egy rendhagyó informatikai kurzus is megvalósításra került.

Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára által tartott gyakorlati alapú élménypedagógiai foglalkozások igazi szakmai csemegének számítanak. Sipos Edit hangsúlyozta: a Franz Kett-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él és talál magára és így fedezi felé az élet értelmét. Isten adja élete érelmét és célját, Ő hívja meg a közösségre. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel.

Pongrácz László az ELTE Savaria Egyetemi Központ informatikusa nem szokványos informatikai előadást tartott. A gyakorlati útmutatásra épülő órán a manapság leggyakrabban használt kommunikációs platformokat vizsgálták meg: közösségi média, hálózatépítési elemek, virtuális háttértárolók stb. Pongrácz László kiemelte: ahhoz, hogy hatékonyan érjük el a mai fiatalokat azt a digitális nyelvezetet kell beszélnünk, amit ők is használnak. Egy hitoktatónak is előnyére válhat ha jól ki tudja használni az informatikai kommunikációk sokszínűségét.

A mentorprogram október 13-án folytatódik.

(Gaspari Gábor, képzési koordinátor)

                                       

1. konzultáció programja — 2017. szeptember 15-16.

1. alkalom: 2017. szeptember 15. péntek 18.00 órától – szeptember 16. szombat 14.30 óráig: Sipos Edit (Pécs, PPHF) – élménypedagógia és Pongrácz László ELTE SEK informatikus – informatikai gyakorlatok a hitoktatásban

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Sipos Edit élménypedagógia program. Az oratórium teremben.

SZOMBAT:

8.00 – 10.00 Informatikai gyakorlatok. Pongrácz László informatikus. Helyszín: az ELTE Savaria Egyetemi Központ. C-ép. (Az új téglás főbejáratnál, a Könyvtár előtti aulában gyülekező)

10.30 Sipos Edit élménypedagógia program. A Martineum oratórium teremben.

13.30 Ebéd a Martineumban

A Mentorprogram 2017 őszének konzultációi

Kedves Mentorjelöltek!
Tájékoztatásul közöljük az őszi félév konzultációs időpontjait.

2017 őszén a mentorképzés alkalmai:

1. alkalom: 2017. szeptember 15. péntek 18.00 órától – szeptember 16. szombat 14.30 óráig: Sipos Edit (Pécs, PPHF) – élménypedagógia és Pongrácz László ELTE SEK informatikus – informatikai gyakorlatok a hitoktatásban

2. alkalom: 2017. október 13. péntek 18.00 órától – október 14. szombat 14.30 óráig: Tóth László mérési és értékelési vezető (ELTE) és Virágné Geiszler Éva (Brenner János Nevelési Központ)

3. alkalom: 2017. november 17. péntek 18.00 órától – november 18. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

+ A 2018-es tavaszi képzés alkalma:
2018. február 16. péntek 18.00 órától – február 17. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

Szép nyarat!

Bemutatjuk a Mentorprogram logóját!

Elkészült a Mentorprogramunk logója!

Itt a weblapunkon — és persze minden hivatalos dokumentumján a programnak — ezután láthatjátok a logónkat.

Igyekeztünk a sokszínűséget, a lendületet, a fiatalságot, az állandó megújulást kifejezni ebben a grafikai elemben.

Ajánljuk neketek szívesen: a képre kattintva jpeg formában ti is letölthetitek és használhatjátok! (Képre kattintva — nagy méretben, jobb klikk, kép mentése másként)

A logo Gyárfás Viktória grafikus munkája.

A mentorképzés június 9-10-ei képzése

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye Mentorprogramja a június 9-10-ei hétvégén. Igazán sokrétű előadásokat hallgathattak a képzésben résztvevők:

A konzultáció szentmisével kezdősött, melyet Böjti Balázs atya mutatott be.

A teológiai és lelkiségi képzésben pénteken Bokor Zoltán atya előadását hallgatták meg a mentorjelöltek.

Szombaton dr. Kürnyek Róbert atya, dr. Németh Norbert atya és Héjja Beatrix Lujza nővér előadásaival folytatódott a képzés.