„Az Úristen készít benneteket!” – átvették az oklevelüket a Szombathelyi Egyházmegye mentorai

Huszonhárman vették át oklevelüket Szombathelyen a Jézus Szíve (Zárda) – templomban megtartott szentmisén.

2019. március 10-én az oklevelek átadásához érkezett a Szombathelyi Egyházmegyében két éve zajló hitoktatók lelki, szakmai és módszertani továbbképzését és fejlődését segítő Mentorprogram.

A mentorok óralátogatása, valamint a velük történő szakmai kommunikáció segíthet a nehézségek megoldásában, új módszerek bevezetésében a hittanórán. Így a diákok jobban megérthetik a tananyagot, mélyebb tudásra tehetnek szert.

2017-ben még Dr. Németh Norbert atya vezetésével indult el a Mentorprogram a Szombathelyi Egyházmegyében, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Dr. Martos Levente Balázs a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjának vezetője, a mentorprogram szakmai irányítója. Magyarországon pl. a Szeged-Csanádi és az Esztergomi-Budapesti Főegyházmegyékben működik hasonló képzés, aminek célja, hogy segítse a hitoktatókat. Részben módszertani, részben személyes segítségnyújtásról van szó. A cél a hatékonyabb hitoktatás.

Balázs atya köszöntőjében tovább méltatta Dr. Németh Norbert atya áldozatos szakmai munkáját, amivel a mentorprogramot életre hívta egyházmegyénkben.

Külön megköszönte a program háttérmunkásainak Rátkainé Pálfi Zita, Lénárd Ágota és Gaspari Gábor segítő munkájukat.

Balázs atya köszöntőjében kiemelten szólt a Renovabis segítéséről majd összefoglalójában aláhúzta: Dr. Veres András korábbi megyéspüspök elhatározta, Császár István korábbi egyházmegyei kormányzó jónak látta és megerősítette, Dr. Székely János püspök úr pedig beteljesítette a mentorképzés megvalósulását.

A szentmise főcelebránsa Dr. Székley János megyéspüspök volt. Koncelebráltak: Dr. Martos Levente Balázs atya, Császár István helynök atya és Dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynök atya.

Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra biztatta a mentorokat, hogy segítsék a fiatalokat a nagy kísértések ellenére is kiteljesedni. Az Úristen készít benneteket – fogalmazott a főpásztor utalva a teológiai tanulás folyamatosságára. Egy hitoktató élni, szárnyalni, szeretni tanít. Segít, hogy a gyerekek kinyissák lelküket a Teremtő felé, befogadják az Ő erejét, szépségét, megtanuljanak szeretni. A hitoktatók feladata, hogy erős oszlopokat rakjanak le a gyermekek életében. Ezek segítenek a gyerekeknek megérteni, hogy az élet értelmét keresni kell; megtanítanak az Istenbe vetett szilárd hitre; a szívekbe vésik, hogy Jézus nem csak egy nagy ember, egy bölcs volt, hanem valóban Isten fia; elmagyarázzák, hogy szentségeink hatékonyak; felhívják a figyelmet, hogy az erkölcs és a törvények jók; és szilárdan hirdetik, hogy van örök élet, van beteljesedés.

A szentmise záróáldása előtt H. Pezenhófer Brigitta mentor mondott köszönetet a szakmai továbbképzésért. MOMELE – emlékeztette a jelenlévőket Dr. Németh Norbert atya mentorképzéses jelmondatára. Vagyis MOtiválni – MEgtartani – LElkesíteni a hitoktatókat munkájukban! Majd kis figyelmességgel köszönték meg a képzés munkatársainak a munkájukat.

A mentorprogram szupervíziós szakasza 2019-ben folytatódik tovább. A mentorok folyamatosan kapcsolódnak be az egyházmegye munkájába. A Barnabás hitoktatói előmeneteli programban pedig már az egyházmegye többi hitoktatójával közösen vesznek részt a szakmai, lelki és közösségi programokon.

A Mentorprogram a Renovabis támogatásával valósult meg.

martinus.hu; Gaspari Gábor projektmenedzser; Fotó: martinus.hu, Soproni Mónika