Mérésről és értékelésről szólt a második konzultáció a mentorképzésen

2017. október 13-14.-én Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ mérés és értékelés vezetője valamint Virágné Geiszler Éva a Brenner János Nevelési Központ tanára tartotta a konzultációt. A hétvégén olyan téma került szóba, mely sem az egyetemi sem a főiskolai pedagógus képzésben nem kap jelentőségének megfelelő nagy hangsúlyt, pedig e nélkül lehetetlen a diákokat szakszerűen értékelni, helyesen osztályozni, fejleszteni.

Sok-sok gyakorlati feladat segítette az előadásokon elhangzottak megértését, alkalmazását. Egyénileg és csoportban is kellett feladatokat megoldani a mentorjelölteknek. Sikerült a résztvevők figyelmét ráirányítani a pedagógiai kultúra ezen részterületének fontosságára, valamint arra, hogy e téren ma még jelentős hiányosság van mind a pedagógusképzésben, mind a pedagógiai gyakorlatban.

A képzés időtartama talán túl rövidnek is bizonyult, így kevés idő jutott a kérdezésre, szakmai vitára. Jó volna e témát tovább folytatni.

(Virágné Geiszler Éva)

 

2. konzultáció programja — október 13-14.

2. alkalom: 2017. október 13. péntek 18.00 órától – október 14. szombat 14.30 óráig: Dr. Tóth László mérési és értékelési vezető (ELTE) és Virágné Geiszler Éva (Brenner János Nevelési Központ)

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ munkatársának előadása. Mérés-értékelés témakörben. Martineum Nagy terem

SZOMBAT:

8.00 – 13.30 Mérés-értékelés témakör folytatása.  Tóth László és Virágné Geiszler Éva előadók.

Helyszín: a BRENNER ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A rajz teremben. A régi épületszárnyban. (A porta mellett egyenesen a hosszú folyosón az Igazgatóság felé. Ott fel az első emeletre és balra a rajz terem.)

13.30 Ebéd a Brenner iskolában, a helyszínen

Folytatódott a Mentorprogram a Szombathelyi Egyházmegyében

Második félévébe lépett a RENOVABIS támogatásával megvalósuló, a Szombathelyi Egyházmegye és a Győri Hittudományi Főiskola közös Mentorprogramja. 2017 őszén is rendszeres konzultációkra gyűlnek össze a programban résztvevő hitoktatók. Külön öröm, hogy a programba a Győri Egyházmegye három hitoktatója is bekapcsolódott.

A 2017 őszi konzultációk sorát szeptember 15-én és 16-án tartották a Martineumban és az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

A pénteki szentmisén dr. Németh Norbert atya a program oktatási igazgatója homíliájában kiemelte:

Minden mentor-hétvége egy kicsinyített misszió, az Úr kísérlete arra, hogy meghódítson minket, kicseréljen, szervizeljen minket! Jézusnak szívügye a sorsunk, katedrát varázsol a játékból, a kertből, a beszélgetésekből, az énekből és a meséből. A legnagyobb istenérv a Végtelennek a bennünk rejlő kielégíthetetlen vágya, ami a szomjúsághoz hasonlít, amelyre ezt mondják, egyértelmű bizonyítéka a víz létének. Isten stílusa a jászol és a kereszt. Isten az egyszerűség és az önfeláldozás révén jött a világba, és tért vissza a világból az Atyjához, és bennünket is ugyanerre hív.

A hétvége programjában a tavasszal megkezdett élménypedagógiai gyakorlatok folytatódtak és új elemként egy rendhagyó informatikai kurzus is megvalósításra került.

Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára által tartott gyakorlati alapú élménypedagógiai foglalkozások igazi szakmai csemegének számítanak. Sipos Edit hangsúlyozta: a Franz Kett-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él és talál magára és így fedezi felé az élet értelmét. Isten adja élete érelmét és célját, Ő hívja meg a közösségre. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel.

Pongrácz László az ELTE Savaria Egyetemi Központ informatikusa nem szokványos informatikai előadást tartott. A gyakorlati útmutatásra épülő órán a manapság leggyakrabban használt kommunikációs platformokat vizsgálták meg: közösségi média, hálózatépítési elemek, virtuális háttértárolók stb. Pongrácz László kiemelte: ahhoz, hogy hatékonyan érjük el a mai fiatalokat azt a digitális nyelvezetet kell beszélnünk, amit ők is használnak. Egy hitoktatónak is előnyére válhat ha jól ki tudja használni az informatikai kommunikációk sokszínűségét.

A mentorprogram október 13-án folytatódik.

(Gaspari Gábor, képzési koordinátor)

                                       

1. konzultáció programja — 2017. szeptember 15-16.

1. alkalom: 2017. szeptember 15. péntek 18.00 órától – szeptember 16. szombat 14.30 óráig: Sipos Edit (Pécs, PPHF) – élménypedagógia és Pongrácz László ELTE SEK informatikus – informatikai gyakorlatok a hitoktatásban

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Sipos Edit élménypedagógia program. Az oratórium teremben.

SZOMBAT:

8.00 – 10.00 Informatikai gyakorlatok. Pongrácz László informatikus. Helyszín: az ELTE Savaria Egyetemi Központ. C-ép. (Az új téglás főbejáratnál, a Könyvtár előtti aulában gyülekező)

10.30 Sipos Edit élménypedagógia program. A Martineum oratórium teremben.

13.30 Ebéd a Martineumban

A Mentorprogram 2017 őszének konzultációi

Kedves Mentorjelöltek!
Tájékoztatásul közöljük az őszi félév konzultációs időpontjait.

2017 őszén a mentorképzés alkalmai:

1. alkalom: 2017. szeptember 15. péntek 18.00 órától – szeptember 16. szombat 14.30 óráig: Sipos Edit (Pécs, PPHF) – élménypedagógia és Pongrácz László ELTE SEK informatikus – informatikai gyakorlatok a hitoktatásban

2. alkalom: 2017. október 13. péntek 18.00 órától – október 14. szombat 14.30 óráig: Tóth László mérési és értékelési vezető (ELTE) és Virágné Geiszler Éva (Brenner János Nevelési Központ)

3. alkalom: 2017. november 17. péntek 18.00 órától – november 18. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

+ A 2018-es tavaszi képzés alkalma:
2018. február 16. péntek 18.00 órától – február 17. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

Szép nyarat!

Bemutatjuk a Mentorprogram logóját!

Elkészült a Mentorprogramunk logója!

Itt a weblapunkon — és persze minden hivatalos dokumentumján a programnak — ezután láthatjátok a logónkat.

Igyekeztünk a sokszínűséget, a lendületet, a fiatalságot, az állandó megújulást kifejezni ebben a grafikai elemben.

Ajánljuk neketek szívesen: a képre kattintva jpeg formában ti is letölthetitek és használhatjátok! (Képre kattintva — nagy méretben, jobb klikk, kép mentése másként)

A logo Gyárfás Viktória grafikus munkája.

A mentorképzés június 9-10-ei képzése

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye Mentorprogramja a június 9-10-ei hétvégén. Igazán sokrétű előadásokat hallgathattak a képzésben résztvevők:

A konzultáció szentmisével kezdősött, melyet Böjti Balázs atya mutatott be.

A teológiai és lelkiségi képzésben pénteken Bokor Zoltán atya előadását hallgatták meg a mentorjelöltek.

Szombaton dr. Kürnyek Róbert atya, dr. Németh Norbert atya és Héjja Beatrix Lujza nővér előadásaival folytatódott a képzés.

KÖVETKEZŐ KONZULTÁCIÓ június 9-10.

Szombathely, 2017. június 9-10.

Érkezés péntek 17.30-tól a Martineumba. (A menetrend a Konzultációk menüpont szerint.)

Teológiai és lelkiségi képzés:

BOKOR ZOLTÁN (morálteológia időszerű kérdései) – péntek 19.30 és 21.00 óra között. Helyszín: Martineum.

DR. KÜRNYEK RÓBERT (“liturgikus szempontok a katekézisben”) szombat 8.30 és 10.00 óra között. Helyszín: GYHF.

DR. NÉMETH NORBERT (a dogmatikus teológia időszerű kérdéseiszombat 10.30-11.15 óra között. Helyszín: GYHF

HÉJJA LUJZA OP nővér „imaösvény” szombat 11.35 és 13.30 óra között. Helyszín: GYHF

 

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogram képzése (2017. május 12-13.)

Folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye mentorprogramja a 2017. május 15-ei hétvégén. Az egyházmegye mentor-jelöltjeit ezúttal Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola pedagógia-kateketika tanszékének tanára várta, aki kétnapos élménypedagógia-foglalkozást tartott a résztvevőknek.

A mentor-jelöltek elsajátították, hogy mit jelent az élménypedagógia, milyen módszereket alkalmaz, illetve betekintést nyerhettek abba, hogyan lehet az élménypedagógia eszközeivel közvetíteni azt az üzenetet, amit egy klasszikus hittankönyv betűkkel és mondatokkal tesz meg.

Az élménypedagógiát elsősorban nem tantermi keretekre és nem tanórákra találták ki, hanem arra, hogy saját élményen, saját tapasztalaton, saját szókinccsel a gyerekek megfogalmazzák, amit tanultak, valamint elmondhassák szabadon érzéseiket, gondolataikat az adott témában. Ez a didaktikai módszer egy egészen más szemléletet, más tanári jelenlétet követel a pedagógus részéről, mint a füzethez, tankönyvhöz, tolltartóhoz kötött tanóra esetében. Az élménypedagógia segítségével új tananyagot is el lehet sajátítani, ugyanakkor alkalmas eddigi ismeretek összefoglalására, megerősítésére is.

A mentor-jelöltek a hétvége zárásakor egyet értettek abban, hogy egy kis bátorsággal, kreativitásukkal, saját habitusuk, stílusuk szerint jól működhet ez a módszer az általuk tanított csoportokban. Természetesen nemcsak hittanórán, hanem más tantárgyak tanítása esetén is.

A programot a RENOVABIS támogatja.

A tavaszi félév következő konzultációját 2017. június 9-én és 10-én tartják majd.

Pezenhófer Brigitta, mentorjelölt

Kép: Sipos Edit és Gaspari Gábor

KÖVETKEZŐ KONZULTÁCIÓ május 12-13.

Szombathely, 2017. május 12-13.

Érkezés péntek 17.30-tól a Martineumba. (A menetrend a Konzultációk menüpont szerint.)

Előadó:  SIPOS Edit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pedagógia-Kateketika tanszékének tanára

Amit kérünk a konzultációra:

– kényelmes ruha (amiben nem okoz gondot játszani, esetleg leguggolni, letérdelni, mozogni)

– Biblia

(SZAKMAI PROGRAM — Teljes nézetért, katt a képre!)