A Mentorprogram hallgatói Szegeden gyűjtöttek tapasztalatot

A Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központban folyó Mentor Program hallgatóiként június 7-9 között Szegeden jártunk.

Csütörtökön délután megismerkedtünk a Szeged-Csanád Egyházmegye Kateketikai Irodájának feladataival, és bepillantást nyertünk munkájukban. A Gál Ferenc Főiskola rektora, DR Kozma Gábor úr köszöntötte csoportunkat, majd az iroda munkatársai bemutatták munkájukat, amivel segítik a katekéták szolgálatát, építik a közösséget.

Pénteken részt vettünk a  Mentor-Katekéta Konferencián, ami  harmadik alkalommal került megrendezésre Szegeden. A megnyitás és köszöntők után négy előadást hallgattunk meg ebédig.

Dr. Miguel Lopez Varela spanyol atya, santiagoi plébános: A kilépő katekézis, a kifelé nyitó katekéta címmel tartott előadást.

Bárány Béla atya a plébános és a plébánia támogató szerepéről beszélt a katekétákák szolgálata kapcsán.

Az Eucharisztia mint a katekéta erőforrása címmel Dr. Versegi Beáta Mária CB nővért hallgattuk.

Béri László Renátó kármelita szerzetes a szemlélődésről, mint erőforrásról beszélt.

Az előadások gyakorlatias szemlélettel mutatták be témájukat, így sok inspirációt kaptunk a mi szolgálatunkhoz is a hallottakból.

Ebéd után, amit a Katedrális Étteremben fogyasztottunk el négy helyen műhelymunkában vettünk részt.

Béri László Renátó kármelita szerzetes: A szemlélődés, mint forrás a lelkipásztor segítő munkájában.

Dr. Versegi Beáta Mária Cb nővér : Nők az Eucsarisztia körül.

Keszeli Ilona és Bezzegh Kelemen ferences atya mentálhígénés szakemberek: Harmónia vagy mókuskerék, avagy honnan jön az erő(m).

Tajti Péter: A segítő határai címmel tartottak műhelymunkát.

A Dr. Németh Norbert atyaeste szentmisét mutatott be a szegedi dómban, ahol hálát adtunk a kapott ismeretekért, és tapasztalatokért, és kértük Isten áldását, hogy a kapott inspirációkat gyümölcsöztetni tudjuk szolgálatunkban.

Szombaton érkeztünk haza elkötelezettségünkben erősödve, új meglátásokban, ismeretekben gazdagodva, melyekkel reményeink szerint másokat, a ránk bízottakat is gazdagítani tudjuk.

Németh Erika szociális testvér, hittanár

 

Eszközök, módszerek, túlcsorduló szív — Mentorprogram, 2018. április 19-20-21-ei konzultáció

Április 19-20-21-én a mentorképzés keretén belül egy  30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen vettünk részt az ELTE Savaria Egyetemi Központban. A képzés címe: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana.

Hitoktatói, pedagógusi szolgálatunk során egyre gyakrabban találkozunk különleges bánásmódot igénylő tanulókkal. Milyen probléma, ok állhat magatartási, tanulási nehézségük hátterében? Ennek ismerete, megértése segítség lehet az elfogadásban és annak felismerésében, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel, bánásmóddal tudunk segítségükre lenni. Néhány –pedagógiai szakszolgálat vagy megyei szakértői bizottság által kiállított- szakértői vélemény közös áttekintésével gyakoroltuk azok értelmezését, ill. annak alapján egy fejlesztési terv elkészítését. Az egyes területek fejlesztésére módszertani ötleteket, eszközjavaslatokat is kaptunk Bíró Zoltántól, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményének igazgatójától, aki ennek a tanfolyamnak kidolgozója.

Világos számunkra, hogy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség hátterében gyakran a család válsága, a sérült családmodellek, családi trauma, helytelen nevelési attitűd áll. Ezért a csütörtök esti közös szentmisénket a magyar családokért, mindnyájunk családjáért mutatta be Óra Krisztián atya, bízva a kegyelem gyógyító erejében.

Péntek este a szentmisét Székely János püspök úrral ünnepeltük, majd hitoktatói tapasztalatainkról, vágyainkról beszélgettünk. Püspök atya az Úr Jézust mint magvetőt állította elénk, aki az útfélre, kemény földbe, tövisek közé hullott búzaszemek sorsát látva nem esett kétségbe, Maga lett értünk földbe hullott búzaszemmé, megtört kenyérré. Mindnyájunkat ennek követésére buzdított a hitoktatói, mentori szolgálatban. Mielőtt megszólalnák, hogy Jézusról tanítsunk, olyanná kell válnunk, mint Ő. Erre rezonál gyermek és felnőtt lelke.

További példaként Szent Pál életútját mutatta be Püspök Úr, hiszen mögötte szintén ott álltak segítőként, „mentorként” István diakónus, Ananiás, Barnabás, akik képesek voltak felismerni benne a kegyelmet és bátorítani őt. Számunkra is fontos a mentorált testvérrel való kapcsolatban a meghallgatás, s ebben a meghallgatásban észrevenni, visszajelezni az ő értékeit, kincseit.

Ezen a képzésen szó esett segítő eszközökről, módszerekről, és arról, hogy mégsem elsősorban ezen múlik a tanúságtételünk, hanem az Istennel teli, túlcsorduló szíven.

(Teréz nővér, mentorjelölt)

Lépjünk szövetségre! — Mentorprogram, 2018. február 16-17-ei konzultáció

Február harmadik hétvégéjén folytatódott a Szombathelyi Egyházmegye mentorképző programja. A péntek este ezúttal is közös szentmisével indult. A szentmisén Norbert atya a jézusi lelkületű böjtölésben rejlő nagy lehetőségekről, és a helytelen böjt buktatóiról is tanított minket. A lelki táplálékot követően közösen vacsoráztunk, majd kezdetét vette a képzés.

A novemberi alkalommal már megismert házaspár, Kató Csaba és felesége Kató-Bellavics Ágota érkeztek hozzánk, hogy az akkor elkezdett közös munkát folytassuk. Ezúttal a múltkor megismert kommunikációs stratégiák segítségével, az ember mindennapi életében rejtett módon jelen lévő kommunikációs mintázatokkal, vagyis az emberi játszmákkal foglalkoztunk. Ennek a hétvégének sem a puszta elméleti ismeretek átadása volt a célja. Az emberi játszmák menetének megismerését követően egyéni életünkben megtapasztalt korábbi eseményekben igyekeztünk a játszmákat leleplezni, elemezni, valamint az elkerülés lehetőségét is vizsgálni. Belehelyezkedtünk a drámaháromszög mindegyik szerepébe, így elképzeltük milyen a megmentő, az üldöző és az áldozat szerep, amelyet érdemes a magunk és a másik viselkedésében is észrevenni és annak megfelelően továbblépni a kommunikációban.

Szó esett továbbá arról is, hogy mindez milyen módon lehet jelen egy mentor-mentorált kapcsolatban. Miként válhat egy felismert játszma akadályozó tényezőből a személyiségünket fejlesztő és a kapcsolatot építő tényezővé. A játszmák és a félreértések megelőzésének egyik leghatékonyabb módjával a szövetségkötéssel is foglalkoztunk. A szövetségkötés a közös munkát megelőző kérések, igények, szabályok, keretek és célok tisztázása, amely nemcsak a mentori szolgálatban, hanem a hitoktatói munkánk során vagy akár munkatársainkkal való együttműködésben is nagyon hasznos lehet.

Az együtt töltött másfél nap végén visszatekintve hálát adhattunk a Jóistennek a jóhangulatban zajló képzésért, amely a közösségi életünket és kollegiális kapcsolatainkat is mélyítette és közben pedig leendő szolgálatunkhoz is elengedhetetlen tudással gazdagított bennünket.

(Marx Nóra, mentorjelölt)

Minden Isten erőterében történik ! — harmadik őszi konzultáció

A mentorképzés második félévének utolsó alkalmára november 17-én, pénteken, és november 18-án, szombaton került sor a Martineumban. Az élménypedagógiai képzés és a mérés-értékelés tudományában való elmerülés után ezen a hétvégén a mentoridentitással és az eredményes kíséréshez szükséges kommunikációval foglalkoztunk.

A péntek este közös szentmisével kezdődött, amely segített megérkezni a mögöttünk lévő hét után és figyelmünket Istenre és az ő szolgálatára irányítani. Pete Polgár Máté atya hangsúlyozta, a szolgálatban nem a nagy győzelmek és embertársaink elismerései számítanak, hanem minden kicsi erőfeszítés, apró munka, amelyért talán senki nem hálás itt a földön, de „a mennyben tapsolnak érte.” A szentmisét követően Kató Csaba és felesége Kató-Bellavics Ágota, budapesti katekéták vezetésével folytatódott a program. A péntek esti blokkban, mintegy tükörként magunk elé állítottuk az elég jó mentor képét, megállapítva milyen tulajdonságokkal, képességekkel, hozzáállással rendelkezik az a mentor, amilyenné válni szeretnénk a munkánk folyamán. Majd elgondolkodtunk azon, hogy most személyesen hol tartunk ebben a fejlődési folyamatban és célt is kitűztünk magunk elé, amely talán egy első lépése lehetne az egyéni növekedésünknek. Az estét közös imádság majd kötetlen együttlét zárta, amelyben lehetőség volt a személyes találkozásokra, beszélgetésekre.

A második napon már elsősorban a kommunikációé volt a főszerep. Ahhoz, hogy jól tudjunk kommunikálni mentorként, nagyon fontos volt tisztázni milyen feladatok tartoznak ehhez a szerephez, és melyek azok, amelyeket bár jószándékkal átvehetnénk a ránk bízottaktól, azzal nem szolgálnánk, hanem gátolnánk előrelépésüket. Miután ez körvonalazódott, elkezdtünk foglalkozni a kommunikációs feladatokkal, stratégiákkal. A Johari-ablak megismerésétől eljutottunk a nap végére Eric Berne az emberi játszmákkal kapcsolatos kutatásáig. Az interaktív feladatok során sokan újra gondoltunk korábbi helyzeteket, amelyekben rosszul kommunikáltunk, vagy nem értettük, hogy a másik mit miért tesz. Hamar világossá vált, hogy az elhangzottakat nemcsak mentorként, katekétaként hanem magánemberként is érdemes megfontolni.

Számomra a legnagyobb tanulság ez alkalommal a címadó gondolat: „Minden Isten erőterében történik.” Nem kell görcsölni, elengedhetjük a szorongást, amely a munkánkkal járó felelősségből fakad, hiszen bármilyen méltatlan eszköznek érezzük is magunkat az adott pillanatban, minden, amit teszünk, Isten erőterében zajlik és ez nagy megnyugvással tölthet el. Bár mindig van min alakítani, mindig kell fejlődni, de talán míg mi nehezen élünk meg egy küzdelmes helyzetet és elkeseredünk, azalatt odafönt szurkolnak és tapsolnak a mennyben.

(Marx Nóra, mentorjelölt)

3. konzultáció programja — november 17-18.

3. alkalom: 2017. november 17. péntek 18.00 órától – november 18. szombat 14.30 óráig: Ft. Kató Csaba és Ágota, katekéták és felnőttképzési szakemberek (Budapest)

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota katekéták, felnőttképzési szakemberek előadása a mentorságról.

Helyszín: Martineum Nagy terem

SZOMBAT:

8.00 – 13.30 Kató Csaba és Kató-Bellavics Ágota katekéták, felnőttképzési szakemberek előadása a mentorságról.

Helyszín: Martineum Nagy terem

13.30 Ebéd a Martineumban

Mérésről és értékelésről szólt a második konzultáció a mentorképzésen

2017. október 13-14.-én Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ mérés és értékelés vezetője valamint Virágné Geiszler Éva a Brenner János Nevelési Központ tanára tartotta a konzultációt. A hétvégén olyan téma került szóba, mely sem az egyetemi sem a főiskolai pedagógus képzésben nem kap jelentőségének megfelelő nagy hangsúlyt, pedig e nélkül lehetetlen a diákokat szakszerűen értékelni, helyesen osztályozni, fejleszteni.

Sok-sok gyakorlati feladat segítette az előadásokon elhangzottak megértését, alkalmazását. Egyénileg és csoportban is kellett feladatokat megoldani a mentorjelölteknek. Sikerült a résztvevők figyelmét ráirányítani a pedagógiai kultúra ezen részterületének fontosságára, valamint arra, hogy e téren ma még jelentős hiányosság van mind a pedagógusképzésben, mind a pedagógiai gyakorlatban.

A képzés időtartama talán túl rövidnek is bizonyult, így kevés idő jutott a kérdezésre, szakmai vitára. Jó volna e témát tovább folytatni.

(Virágné Geiszler Éva)

 

2. konzultáció programja — október 13-14.

2. alkalom: 2017. október 13. péntek 18.00 órától – október 14. szombat 14.30 óráig: Dr. Tóth László mérési és értékelési vezető (ELTE) és Virágné Geiszler Éva (Brenner János Nevelési Központ)

PÉNTEK:

18.00 Szentmise a Martineumban

18.45 Vacsora

19.30 – 21.30 Tóth László az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ munkatársának előadása. Mérés-értékelés témakörben. Martineum Nagy terem

SZOMBAT:

8.00 – 13.30 Mérés-értékelés témakör folytatása.  Tóth László és Virágné Geiszler Éva előadók.

Helyszín: a BRENNER ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A rajz teremben. A régi épületszárnyban. (A porta mellett egyenesen a hosszú folyosón az Igazgatóság felé. Ott fel az első emeletre és balra a rajz terem.)

13.30 Ebéd a Brenner iskolában, a helyszínen

Folytatódott a Mentorprogram a Szombathelyi Egyházmegyében

Második félévébe lépett a RENOVABIS támogatásával megvalósuló, a Szombathelyi Egyházmegye és a Győri Hittudományi Főiskola közös Mentorprogramja. 2017 őszén is rendszeres konzultációkra gyűlnek össze a programban résztvevő hitoktatók. Külön öröm, hogy a programba a Győri Egyházmegye három hitoktatója is bekapcsolódott.

A 2017 őszi konzultációk sorát szeptember 15-én és 16-án tartották a Martineumban és az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

A pénteki szentmisén dr. Németh Norbert atya a program oktatási igazgatója homíliájában kiemelte:

Minden mentor-hétvége egy kicsinyített misszió, az Úr kísérlete arra, hogy meghódítson minket, kicseréljen, szervizeljen minket! Jézusnak szívügye a sorsunk, katedrát varázsol a játékból, a kertből, a beszélgetésekből, az énekből és a meséből. A legnagyobb istenérv a Végtelennek a bennünk rejlő kielégíthetetlen vágya, ami a szomjúsághoz hasonlít, amelyre ezt mondják, egyértelmű bizonyítéka a víz létének. Isten stílusa a jászol és a kereszt. Isten az egyszerűség és az önfeláldozás révén jött a világba, és tért vissza a világból az Atyjához, és bennünket is ugyanerre hív.

A hétvége programjában a tavasszal megkezdett élménypedagógiai gyakorlatok folytatódtak és új elemként egy rendhagyó informatikai kurzus is megvalósításra került.

Sipos Edit, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanára által tartott gyakorlati alapú élménypedagógiai foglalkozások igazi szakmai csemegének számítanak. Sipos Edit hangsúlyozta: a Franz Kett-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él és talál magára és így fedezi felé az élet értelmét. Isten adja élete érelmét és célját, Ő hívja meg a közösségre. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel.

Pongrácz László az ELTE Savaria Egyetemi Központ informatikusa nem szokványos informatikai előadást tartott. A gyakorlati útmutatásra épülő órán a manapság leggyakrabban használt kommunikációs platformokat vizsgálták meg: közösségi média, hálózatépítési elemek, virtuális háttértárolók stb. Pongrácz László kiemelte: ahhoz, hogy hatékonyan érjük el a mai fiatalokat azt a digitális nyelvezetet kell beszélnünk, amit ők is használnak. Egy hitoktatónak is előnyére válhat ha jól ki tudja használni az informatikai kommunikációk sokszínűségét.

A mentorprogram október 13-án folytatódik.

(Gaspari Gábor, képzési koordinátor)